Các cách thức tìm kiếm Google phổ biến

Tìm kiếm trên mạng xã hội

Đặt biểu tượng @ ở trước một từ để tìm kiếm nội dung trên mạng xã hội. Ví dụ: @w3stepz

Tìm kiếm thẻ hashtag (#)

Đặt hashtag # trước một từ. Ví dụ: #thietkeweb

Tìm kiếm cụm từ hoàn toàn trùng khớp

Đặt từ hoặc cụm từ trong dấu ngoặc kép. Ví dụ: "tòa nhà cao nhất".

Tìm kiếm trong một phạm vi số

Đặt dấu .. giữa hai con số. Ví dụ: máy ảnh $50..$100.

Kết hợp các cụm từ tìm kiếm

Đặt từ “OR” giữa mỗi cụm từ tìm kiếm. Ví dụ: chạy việt dã OR chạy đua.

Tìm kiếm một trang web cụ thể

Đặt từ “site:” ở trước một trang web hoặc miền. Ví dụ site:w3steps.com hoặc site:.gov.

Tìm kiếm các trang web liên quan

Đặt từ “related:” ở trước một địa chỉ web bạn đã biết. Ví dụ: related:w3steps.com.

Xem phiên bản của trang web mà Google đã lưu trong bộ nhớ đệm

Đặt từ “cache:” ở trước địa chỉ trang web.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *