Hướng dẫn tạo Google Analytics 4 property

Để tạo một Google Analytics 4 property, làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Analytics của bạn tại https://analytics.google.com/
  2. Nhấp vào nút “Admin” ở góc dưới bên trái của màn hình.
  3. Chọn tài khoản, khoảng thời gian và ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng cho property.
  4. Nhấp vào nút “Create Property” ở cột “Property”.
  5. Chọn “Web” hoặc “App” tùy thuộc vào loại tài sản kỹ thuật số mà bạn muốn theo dõi.
  6. Nhập thông tin về tài sản kỹ thuật số của bạn, bao gồm tên, địa chỉ URL hoặc ID ứng dụng (nếu bạn tạo property cho ứng dụng), quốc gia và múi giờ.
  7. Chọn các tùy chọn về quyền riêng tư và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Google Analytics.
  8. Nhấp vào nút “Create” để tạo property mới.

Sau khi tạo thành công property mới, bạn sẽ được cung cấp một định danh đo lường duy nhất (Measurement ID) và các mã theo dõi (tracking code) để thêm vào trang web hoặc ứng dụng của mình. Bạn cũng có thể tùy chỉnh cấu hình và xem báo cáo về hành vi người dùng trên property của mình từ bảng điều khiển của Google Analytics.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *