Kenny N- Phát Âm Tiếng Anh [1-10]

Tap 1: Phat Am Tieng Anh/ can, can’t, to, two, too

Tap 2: Phat Am Tieng Anh/ Nhung am cac ban gap tro ngai

Tap 3: Phat Am Tieng Anh/ Am “S” trong tieng Anh

Tap 4: Phat Am Tieng Anh/ Phun va khac…Cl, Gl, Dr, Tr

Tap 5: Phat Am Tieng Anh/ Am J, Ch

Tap 6: Phat Am Tieng Anh/ Have, has, had/ back/ word, work, world

Tap 7: Phat Am Tieng Anh/ Am Th

Tap 8: Phat Am Tieng Anh/ Loi khuyen/ Phuong phap 1

Tap 9: Phat Am Tieng Anh/ I’ll, You’ll, He’ll, She’ll, They’ll…

Tap 10: Phat am giong nguoi My

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *