Git commit –amend “thay đổi commit cuối cùng”

“commit –amend” sử dụng khi nào?

git commit –amend được sử dụng khi chúng ta muốn sửa đổi commit cuối cùng.

Thường là do chúng ta đã add thiếu file hoặc dư file hoặc quên sửa file khi commit, hoặc đơn giản hơn chỉ là thay đổi lại message cho commit cuối cùng.

Sửa đổi commit cuối cùng giúp chúng ta không cần phải tạo ra một commit khác cho việc sữa chữa những sai lầm lúc commit.

Cấu trúc lệnh

git commit --amend -m "Thông tin về commit"

hoặc

git commit --amend
## Thay đổi message theo ý muốn (nhấn insert để bắt đầu nhập thay đổi)
## Lưu lại và thoát (Nhấn Esc + nhập :wq ↲)
git--amend

Thay đổi message cho commit cuối cùng

Nếu bạn thực hiện lệnh git commit --amend này ngay sau lệnh vừa commit mà không có thay đổi gì thêm.

Áp dụng thay đổi lên remote repository

Để áp dụng thay đổi commit trên remote repository ta thực hiện lệnh sau

git push -f

Chúng ta cần push force mới áp dụng được thay đổi này lên remote repository

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *