Angular (#1)- Cài đặt môi trường Dev

Trước khi bắt tay vào xây dựng một dự án, dù cho mục đích học tập nghiên cứu hay viết ứng dụng cho khách hàng, điều chúng ta cần làm đầu tiên là phải cài đặt môi trường Dev.

 • Tool cần có cho lập trình với Angular là NodeJs và Angular CLI.
 • Tool cho IDE và quản lý source sẽ dùng là Visual Studio code và Git
 • Ngoài ra chúng ta cần có 1 tài khoản Github cho việc lưu trữ từ xa

Cài đặt Visual Studio Code

#1. Cài đặt

Vào trang chủ Visual Studio Code, download và cài đặt.

#2. Kiểm tra cài đặt

$ code --version

#3. Cài các extension hỗ trợ code

 • Emmet
 • Prettier – code formatter
 • TSLint
 • Angular language service
 • Angular Snippets
 • Angular Essentials
 • Git Easy
 • Git Graph

Cài đặt NodeJs

#1. Cài đặt

Vào trang chủ nodejs, download phiên bản LTS (Long Term Support) và cài đặt.

#2. Kiểm tra cài đặt

$ node --version
$ npm -v

Cài đặt git-scm

#1. Cài đặt

Vào trang chủ git-scm, download và cài đặt

#2. Kiểm tra cài đặt

$ git --version

Cài đặt Angular CLI

công cụ khởi tạo, quản lý, build project Angular

#1. Cài đặt

$ npm install -g @angular/cli

(Có thể bước này phải chờ hơi lâu nếu máy của bạn cấu hình không được mạnh nhé!)

#2. Kiểm tra cài đặt

$ ng version

Push code từ VSCode lên Github

Push code từ VSCode lên Github

#1. Tạo Github repository cho dự án

 • Nếu chưa có tài khoản Github, hãy vào trang github.com tạo ngay một tài khoản.
 • Login github -> Overview -> Your repositories -> New -> nhập tên dự án -> Create repository
 • Copy <url> tại Clone tại Code

#2. Extension cho Visual Studio Code để làm việc trực quan với Git: Git Easy, Git Graph

#3. Đăng nhập github trong Visual Studio Code

Thiết lập đầu tiên cần có để cho phép commitpush code lên remote repository là usernameemail, nếu bạn chưa cài đặt chúng hoặc bạn chưa push code lên được remote repository thì tham khảo các lệnh dưới đây:

#Để liệt kê ra tất cả các thiết lập Git đang có
$ git config --list

#Để thiết lập username
$ git config --global user.name "John Doe"

#Để thiết lập địa chỉ mail
$ git config --global user.email johndoe@example.com

Sử dụng Git Graph để xem các commit trong repository

Sử dụng Git Easy để xem các thay đổi/ commit/ push code lên local/ remote repository.

#4. Thêm vào Git remote <url> với tên là upstream

$ git remote add upstream <url>

#5. Push code lên remote repository

$ git push upstream <branch-name>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *