Tôi có thể bắt đầu học ReactJS như thế nào? #1

Để học ReactJS, bạn có thể tham khảo các tài liệu và nguồn học sau:
  1. Trang chủ của ReactJS: https://reactjs.org/
  2. Các khóa học trực tuyến trên Udemy, Coursera, edX, Pluralsight, LinkedIn Learning, Codecademy, …
  3. Các sách về ReactJS như “Learning React: A Hands-On Guide to Building Web Applications Using React and Redux” của Kirupa Chinnathambi, “React: Up & Running: Building Web Applications” của Stoyan Stefanov và “Pro React” của Cassio de Sousa Antonio.
  4. Các bài viết trên blog của ReactJS như https://reactjs.org/blog/2020/02/26/react-v16.13.0.html, https://reactjs.org/docs/getting-started.htmlhttps://reactjs.org/tutorial/tutorial.html.
  5. Các video hướng dẫn trên YouTube của các kênh như Traversy Media, freeCodeCamp, Dev Ed, …

Ngoài ra, bạn cũng nên thực hành nhiều bằng cách xây dựng các ứng dụng ReactJS và tham gia các dự án mã nguồn mở để rèn luyện kỹ năng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *