Git revert “undo commit, không làm mất commit hiện tại”

“git revert” được dùng khi nào?

Git revert được dùng khi muốn undo commit, nhưng không muốn làm mất đi commit nào như git reset.

Git revert không làm mất các commit, thay vào đó sẽ tạo thêm commit mới, có nội dung giống hệt với commit chúng ta muốn quay trở về.

Ví dụ tình huống sử dụng “git revert”

Điều chúng ta cần thực hiện là revert về commit D, rồi tiếp tục revert về commit C.

git revert 5lk4er
git revert 76sdeb

Kết quả sau khi lần lượt chạy 2 lệnh trên:

Ở đây, chúng ta có thể thấy rằng đã có thêm 2 commit mới D’ và C’ được tạo ra.

Như vậy, git revert sẽ tạo ra thêm commit mới đồng thời giữ lại lịch sử commit trước đó, còn git reset thì xóa lịch sử commit giúp lịch sử trông gọn gàng hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *