HEAD “vị trí commit”

Git giữ một con trỏ đặc biệt có tên HEAD. Trong Git, đây là một con trỏ tới nhánh nội bộ mà bạn đang làm việc.

HEAD chính là commit hiện tại ta đang đứng.

HEAD~1 là commit ngay trước HEAD trên cùng nhánh

HEAD~n là commit trước HEAD n commit trên cùng nhánh

Có thể dùng @ thay cho HEADgit log @

HEAD~ có ý nghĩa giống với HEAD^ hay @^, nghĩa là quay về trước 1 commit

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *