Lộ trình học GIT cho Dev mới

GIT là một hệ thống quản lý phiên bản mã nguồn phổ biến được sử dụng rộng rãi trong các dự án phần mềm. Để học cách sử dụng GIT, bạn có thể tuân theo lộ trình sau:

Cơ bản về GIT:

Tìm hiểu về các khái niệm cơ bản của GIT, bao gồm repository, commit, branch, merge, pull request, và các lệnh cơ bản của GIT như git add, git commit, git push, git pull, git clone, git checkout, git merge,… để bắt đầu sử dụng GIT.

Tạo tài khoản trên các nền tảng lưu trữ mã nguồn:

Đăng ký tài khoản trên các nền tảng lưu trữ mã nguồn như Github, GitLab, Bitbucket để lưu trữ và quản lý mã nguồn của bạn.

Sử dụng GIT để quản lý mã nguồn:

Tạo repository trên nền tảng lưu trữ mã nguồn, sao chép repository trên máy tính của bạn, thêm tệp tin và thư mục vào repository, commit và đẩy các thay đổi lên repository, tạo branch để phát triển các tính năng mới, merge các nhánh để tích hợp code và tạo pull request để đề xuất thay đổi vào nhánh chính.

Thực hành và học thêm:

Tìm hiểu các cấu trúc thư mục, các tập tin cấu hình, học cách giải quyết các xung đột và xử lý các lỗi thường gặp trong quá trình sử dụng GIT. Bạn cũng có thể tham gia vào các dự án mã nguồn mở trên Github hoặc GitLab để thực hành và học thêm về GIT.

Sử dụng các công cụ hỗ trợ:

Sử dụng các công cụ hỗ trợ như Sourcetree, GitKraken hoặc Visual Studio Code để quản lý mã nguồn dễ dàng hơn và có thể thực hiện các thao tác bằng giao diện đồ họa thay vì lệnh dòng lệnh.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các tài liệu và video hướng dẫn trên mạng để tìm hiểu thêm về GIT và cách sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *